نگفتیم چرا؟!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


ضربه خوردیم وشکستیم و نگفتیم چرا؟!

ما دهان از گله بستیم و نگفتیم چرا؟!

جای "بنشین" و "بفرما", "بتمرگی" گفتند..!
ما شنیدیم و نشستیم و نگفتیم چرا؟

"تو" نگفتیم و "شمایی" نشنیدیم و هنوز
ساده مثل کف دستیم و نگفتیم چرا؟!

دل سپردیم به آن "دال" سر دشمن و دوست
دشمن و دوست پرستیم و نگفتیم چرا؟!

چه "چراها" که شنیدیم و ندانیم چرا
ما همین بوده و هستیم و نگفتیم چرا؟طبقه بندی: شــــــــــــعــــــــــــــــر :،

تاریخ : چهارشنبه 1395/06/31 | 12:12 | نویسنده : مصطفی آخوندی | نظرات
با عشق ممکن است تمام محال ها

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


خطی کشید روی تمام سوال ها
تعریف ها، معادله ها ، احتمال ها

خطی کشید روی تساوی عقل و عشق
خطی دگر به قائده ها و مثال ها

خطی دگر کشید به قانون خویشتن
قانون لحظه ها و زمان ها و سال ها

از خود کشید دست و به خود نیز خط کشید
خطی به روی دفتر خط ها و خال ها

خط ها به هم رسید و به یک جمله ختم شد
با عشق ممکن است تمام محال هاشاید 2-3 روز نتونم بیام
شااااااااااااید
پس شما بیاین
اینم ی عكس خیلی یهویی
فعلا دوستای نفس خودمطبقه بندی: از خــــــــــــــــــــــــودم :، شــــــــــــعــــــــــــــــر :،

تاریخ : چهارشنبه 1395/04/23 | 12:23 | نویسنده : مصطفی آخوندی | نظرات
نگیر از این دل دیوانه، ابر و باران را

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

نگیر از این دل دیوانه، ابر و باران را
هوای تنگ غروب و شب خیابان را
اگر چه پنجره ها را گرفته ای از من
نگیر خلوت گنجشکهای ایوان را
بهار، بی تو در این خانه گل نخواهد داد
هوای عطر تو دیوانه کرده گلدان را
بیا که تابستان، با تو سمت و سو بدهد
نگاه شعله ور آفتابگردان را
تو نیستی غم پاییز را چه خواهم کرد
و بی پرنده گی عصرهای آبان را
سرم به یاد تو گرم است زیر بال خودم
اگر به خانه ام آورده ای زمستان را
بریز! چاره ی این عشق، قهوه ی قجری ست
که چشمهای تو پر کرده اند فنجان را …!طبقه بندی: شــــــــــــعــــــــــــــــر :، عــــــــــاشـــــــقــــــانـــه :،

تاریخ : سه شنبه 1394/12/18 | 15:32 | نویسنده : مصطفی آخوندی | نظرات
روسری سر کرده ای؟!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------دوره سعدی و حافظ

صحبت از زلف تو بود

نوبت دوران من شد،

روسری سر کرده ای؟!طبقه بندی: شــــــــــــعــــــــــــــــر :، عــــــــــاشـــــــقــــــانـــه :،

تاریخ : یکشنبه 1394/09/22 | 17:14 | نویسنده : مصطفی آخوندی | نظرات
بی تو ، مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


بی تو ، مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم
همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم
شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم
شدم آن عاشق دیوانه که بودم !

در نهانخانه جانم گل یاد تو درخشید
باغ صد خاطره خندید
عطر صد خاطره پیچید

یادم آید که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم
پر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم

ساعتی بر لب آن جوی نشستیم
تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت
من همه محو تماشای نگاهت
آسمان صاف و شب آرام
بخت خندان و زمان رام
خوشه ماه فرو ریخته در آب
شاخه ها دست برآورده به مهتاب
شب و صحرا و گل و سنگ
همه دل داده به آواز شباهنگ

یادم آید : تو بمن گفتی :
ازین عشق حذر کن !
لحظه ای چند بر این آب نظر کن
آب ، آئینة عشق گذران است
تو که امروز نگاهت به نگاهی نگران است
باش فردا ، که دلت با دگران است
تا فراموش کنی ، چندی ازین شهر سفر کن !

با تو گفتنم :
حذر از عشق ؟
ندانم
سفر از پیش تو ؟
هرگز نتوانم
روز اول که دل من به تمنای تو پَر زد
چون کبوتر لب بام تو نشستم
تو بمن سنگ زدی ، من نه رمیدم ، نه گسستم
باز گفتم که : تو صیادی و من آهوی دشتم
تا به دام تو درافتم ، همه جا گشتم و گشتم
حذر از عشق ندانم
سفر از پیش تو هرگز نتوانم ، نتوانم … !

اشکی از شاخه فرو ریخت
مرغ شب نالة تلخی زد و بگریخت !
اشک در چشم تو لرزید
ماه بر عشق تو خندید

یادم آید که دگر از تو جوابی نشنیدم
پای در دامن اندوه کشیدم
نگسستم ، نرمیدم

رفت در ظلمت غم ، آن شب و شبهای دگر هم
نه گرفتی دگر از عاشق آزده خبر هم
نه کنی دیگر از آن کوچه گذر هم !
بی تو ، اما به چه حالی من از آن کوچه گذشتمطبقه بندی: عــــــــــاشـــــــقــــــانـــه :، شــــــــــــعــــــــــــــــر :،

تاریخ : یکشنبه 1394/08/24 | 01:52 | نویسنده : مصطفی آخوندی | نظرات
شعری زیبا و آموزنده از ســـــــــــعدی شیــــــرازی

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


اصـــل بد نیـــــکو نـــگردد زانکه بنیـــــادش بد است
تـربــیت ، نــا اهــل را چون گـــردکان بــر گـنبد است

مـــایــه اصـل و نــــسب در گــــردش دوران زر است
دائــــما خون میخورد تیـــغی که صاحب جوهر است

گر که بــــینی ناکـــــسان بالا نشینند عیــب نیست
روی دریـــــــا خـــــیس نشیند قــعر دریا گوهر است

کـره خـــــــر از خــــریت پــیش پــیش مـــــادر است
کــــــره اسـب از نـــجابت در خــــفای مـــــادر است

شه اگـــر مسکین شود چون مرغ بی بال و پر است
جـــــــــملگی دیوانه خوانندش اگر اســــــکندر است

آهـــن و فــــولاد هردو از یک کوره مـی آیــند بــــرون
یکی شمشیر بران می شود آن یکی نعل خر است

شـــــــــصت و شاهـــــد هردو دعوای شاهی کنند
پس چـــــرا انگشت کوچــک لاــــــیق انگشتر است

دود اگـــــــر بالا نشیند کســــر شــان شعله نیست
جــــای چشم ابرو نگـیرد گـــرچـه او بالاتـــــــر است

ای رفیـــــــق عیـــــــــــب خــــــــــــودم کـــــم بگـــو
هـــــــرکه عیب خـــــویش گــوید از همه بالاتر است

من لباس فقر میپوشم چون بی دردســـــــــر است
آستین هرچه کوته باشد لیکن خیسش کمتر استطبقه بندی: شــــــــــــعــــــــــــــــر :،

تاریخ : دوشنبه 1394/08/11 | 15:14 | نویسنده : مصطفی آخوندی | نظرات
بنویسید به روی لحدم ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
.
.
بتاب ای مه که زینب دل غمین است
پریشان دل ز مرگ شاه دین است

بتاب ای مه رقیه دل کباب است
ز مرگ باب خود در پیچ و تاب است

بتاب ای مه تو بر گلهای زهرا
که پرپر گشته در این دشت و صحرا

بتاب ای مه که اندر پای گلها
فتاده باغبان از جور اعدا

بتاب ای مه که اندر شور و شینم
پریشان دل من از مرگ حسینم
بتاب ای مه که بینم کودکانم
سرشک غم رود از دیدگانم

خداحافظ حسین با وفایم
که من عازم سوی شام بلایم

تویی در کربلا بی یار و تنها
من اندر شام غم بی آشنایم

بروی نی سرت از کوفه و شام
بود هم مونس و هم رهنمایم

ترا امشب نگهبان ساربان است
من اندر کوفه در بند بلایمطبقه بندی: مـــــــــذهـــــبــــــی :، شــــــــــــعــــــــــــــــر :،

تاریخ : سه شنبه 1394/08/5 | 12:00 | نویسنده : مصطفی آخوندی | نظرات
این شعر زیبا رو بخونید .. التماس دعا

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
این شعر زیبا رو بخونید .. التماس دعا
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
داری از قصد می زنی یک ریز
با سر انگشت خود به شیشه ی من
قطره قطره نمک بپاش امشب
روی زخم دل همیشه ی من

تو که در کوچه راه افتادی
همه جا غیر کربلا بودی!
با توام آی حضرت باران
ظهر روز دهم کجا بودی؟

روز آخر که جنگ راه افتاد
سایه ی تشنگی به ماه افتاد
هر طرف یک سراب پیدا شد
چشمهامان به اشتباه افتاد

مهر زهرا مگر نبودی تو؟
تو که با مادر آشنا بودی
با توام آی حضرت باران
ظهر روز دهم کجا بودی؟

مادری در کنار گهواره
لب گشود و نگفت هیچ از شیر
تو نباریدی و به جات آن روز
از کمانها گرفت بارش تیر

تو که حال رباب را دیدی
تو به درد دلش دوا بودی
با توام آی حضرت باران
ظهر روز دهم کجا بودی؟

وقتی آن روز رفت سمت فرات
در دلش غصه های دنیا بود
تو اگر در میانمان بودی
شاید الآن عمویم اینجا بود

رحمت و عشق از تو می بارید
قبل تر ها چه باوفا بودی
با توام آی حضرت باران
ظهر روز دهم کجا بودی؟
طبقه بندی: مـــــــــذهـــــبــــــی :، شــــــــــــعــــــــــــــــر :،

تاریخ : یکشنبه 1394/08/3 | 19:08 | نویسنده : مصطفی آخوندی | نظرات
کربلاااااااااا....

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

کربلا دیوانه ام کردی چرا.
راهی میخانه ام کردی چرا.
کربلابوی شقایق می دهد.
بوی هفتادودوعاشق میدهد.
کربلابوی خوش اکبر دهد.
کربلابوی خوش اصغردهد.
کربلابوی رشادت می دهد.
خاک آن بوی شهادت میدهد.
کربلایعنی دودست ومشک و آب.
کودکانی تشنه وبی تاب آب.
کربلاسرتاسرش عشق است وعشق.
کربلایعنی اسارت تادمشق.
کربلاااااااااا....طبقه بندی: مـــــــــذهـــــبــــــی :، شــــــــــــعــــــــــــــــر :،

تاریخ : چهارشنبه 1394/07/29 | 17:06 | نویسنده : مصطفی آخوندی | نظرات
السلام علیک یا اباعبدالله (ع)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
در كوچه ها نسیــم بهشت محرّم است
این شهر بی مجالس روضه جهنّم است

پیــــراهـنِ سیــاهِ عـــزاداریِ شمـــا
زیباترین تجلّی عشق مجسّم است

شكر خــدا كه هیئــت مان باز دایــر است
شكر خدا كه بر سر این كوچه پرچم است

بیـــــرون ندیده اید زنی ایستــــاده است؟
بالَش شكسته است، قدَش هم كمی خم است

لبخنـــدِ تلـــخِ فاطمــــه بر تـك تـكِ شمــــا
یعنی خوش آمدید و همان خیر مقدم است

من كه ندیدمش دمِ در، خب شما چطور؟
صد حیف سوی چشم گنهكار ما كم است

پرواز می كنیم از این پیله های تنگ
فصل بلوغ شیعه یقیناً محرّم است

در مجلسِ عـــزای امــامِ قتیــــلِ اشـــك
روضه به شور و واحد و نوحه مقدّم استطبقه بندی: مـــــــــذهـــــبــــــی :، شــــــــــــعــــــــــــــــر :،

تاریخ : سه شنبه 1394/07/28 | 23:41 | نویسنده : مصطفی آخوندی | نظرات
به احترام حضرت علی اصغر

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


می کشد روضه به جایی که نباید بکشد

یا اگر زه به عقب رفت ، مردد بکشد

می رسد روضه به آنجا که قرار است پسر

یک شبه بر روی دستان پدر قد بکشد

تیر در شعر هجایی است که باید بکشند

روضه خوان را بسپارید که بی مد بکشد

شاید این تیر به یک شعبه مبدل بشود

نفسش را که به تنگ آمده، شاید بکشد

قدرت تیر چنان است که تصویرش را

هرکسی را دل سنگ است بیاید بکشد

تا که در مقتل این گوش به آن گوش علی

معنیش را کسی از درد به درصد بکشد

طفل را حرمله ، عباس تصور کرده است

چله اش را که نبایست به این حد بکشد

فرصت گریه نداده است به او، کاش این تیر

لااقل داد زدن را بگذارد بکشد

می توانیم گلو را سپر تیر کنیم

کاش زه را به عقب برده ،مجدد بکشد

سبقت از عشق محال است بگویید که خون

جلوی تیر بماند خط ممتد بکشد

طفل گشته است به تقدیر، رضا پس حتما

پای این شعر قرار است به مشهد بکشد

برود تشنه بیفتد لب سقاخانه

روضه را از وسط صحن به مرقد بکشد

با خودش فکر کند منع شد از آب، سپس

دست را در وسط کاسه ولی رد بکشد...طبقه بندی: شــــــــــــعــــــــــــــــر :، مـــــــــذهـــــبــــــی :،

تاریخ : جمعه 1394/07/24 | 11:44 | نویسنده : مصطفی آخوندی | نظرات
یا لا أقل به خاطر زینب ظهور كن

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


یا این دل شكسته ی ما را صبور كن
یا لا أقل به خاطر زینب ظهور كن

دیگر بتاب از افق مكه ، ماه من!
این جاده های شب زده را غرق نور كن

با ذوالفقار حضرت مولا ، بیا و بعد
دلهای شیعه را پرِ حسّ غرور كن

با كوله بار غربت و اندوه خود بیا
از كوچه های سینه زنی مان عبور كن

امشب بیا كه روضه بخوانی برایمان
امشب بساط گریة ما را تو جور كن

یا چند صفحه مقتل كرب و بلا بخوان
یا خاطرات عمه تان را مرور كن

هم از وفای ساقی لب تشنگان بگو
هم یادی از مصیبتِ سرخ تنور كنطبقه بندی: مـــــــــذهـــــبــــــی :، شــــــــــــعــــــــــــــــر :،

تاریخ : سه شنبه 1394/05/27 | 15:57 | نویسنده : مصطفی آخوندی | نظرات
♥ شهادت مظلومانه قرآن ناطق، امام صادق علیه‎السلام تسلیت باد ♥

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
این پست رو دیروز خاستم بزنم ولی خاب رفتم تا خود امروز◆ خوش به حال کسی که تا حالا / پای او به مدینه وا نشده
◇ یا اگر رفته خوب می‌فهمد / دردهای دلش دوا نشده
◆ حرف‌های نگفتنی بسیار / شهر پیغمبر خدا دارد
◇ روضه در روضه هر وجب خاکش / کوچه در کوچه کربلا دارد
◆ فاجعه در کمین یک مادر / خاک کوچه پر از تلاطم شد
◇ حرمت چادری که در کوچه / خاکی از رد پای مردم شد
◆ مادری که تمام مادرها / از ازل تا ابد به قربانش
◇ به فدای دل پر از دردش / غم و اندوه بیت الاحزانش
◆ در شب غربت امامی که / آبروی همه دو عالم بود
◇ اشک پیغمبر خدا جاری / قد زهرا ز ماتمش خم بود
◆ لشکر کوچه آمد و این بار / مثل مور و ملخ هجوم آورد
◇ از بر و بوم و از سر دیوار / طرح یک ماجرای شوم آورد
◆ سوی بزم شراب نامردان / با دل خون شبانه‌اش بردند
◇ آه مثل علی غریبانه / دست بسته ز خانه‌اش بردند
◆ اشک سرخی که داشت بر دیده / خبر از غصه نهانش بود
◇ روضه‌خوان غروب عاشورا / لرزش دست و زانوان‌ش بود
◆ نیمه‌شب تا امام مظلومم / بین آن کوچه ناله‌ای می‌کرد
◇ یاد دستان بسته‌ی زینب / یاد اشک سه ساله‌ای می‌کرد
◆ در حضور تو ای امام غریب / روضه را یک اشاره‌ای کافیست
◇ تا کنی یاد خیمه‌های عطش / گریه‌ی شیرخواره‌ای کافیست
◆ من فدای تو ای گل زهرا / چه بلاها که آمده به سرت
◇ باز هم شکر لحظه آخر / شمر و خولی نبود دور و برتطبقه بندی: شــــــــــــعــــــــــــــــر :، مـــــــــذهـــــبــــــی :،

تاریخ : چهارشنبه 1394/05/21 | 08:21 | نویسنده : مصطفی آخوندی | نظرات
♥♥♥ اللهم عجل لولیک الفرج♥♥♥

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


گم شدم در ندبه ها شاید که پیدایت کنم
در میان جمکران دل تماشایت کنم

خوانده ام قران تمام عمر خود را روز و شب
خواستم آقا تو را تفسیر و معنایت کنم

مشکلات این جهان گردد به دستان تو حل
از چه رو من قصد دارم تا معمایت کنم

ای تو پیداتر ز پیدا من که از گم گمترم
سعی دارم تا که پیدا و هویدایت کنم !

نور الله الصمد هستی و دلها جای توست
پس چرا باید تو را پیدا به صحرایت کنم !

در تمام لحظه ها آقا کنارم بوده ای
عاشقانه بازهم باید تمنایت کنم

کور آن چشمی که نتواند ببیند روی تو
هر چه شمشیر است من در چشم اعدایت کنم

شیعه ام باید که باشم رهرو راه شما
کی برم سودی اگر تنها تقاضایت کنمطبقه بندی: شــــــــــــعــــــــــــــــر :، مـــــــــذهـــــبــــــی :،

تاریخ : جمعه 1394/05/16 | 15:48 | نویسنده : مصطفی آخوندی | نظرات
غزلی ناب و زیبا از مولانا تقدیم به شما دوستان عزیزم

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
بیا تا عاشقی از سر بگیریم

----------------------------------------------------------------------------------------
بیا تا عاشقی از سر بگیریم

جهان خاک را در زر بگیریم

بیا تا نوبهار عشق باشیم

نسیم از مشک و از عنبر بگیریم

زمین و کوه و دشت و باغ و جان را

همه در حله اخضر بگیریم

دکان نعمت از باطن گشاییم

چنین خو از درخت تر بگیریم

ز سر خوردن درخت این برگ و بر یافت

ز سر خویش برگ و بر بگیریم

در دل ره برده‌اند ایشان به دلبر

ز دل ما هم ره دلبر بگیریم

مسلمانی بیاموزیم از وی

اگر آن طره کافر بگیریم

دلی دارد غمش چون سنگ مرمر

از آن مرمر دو صد گوهر بگیریم

چو جوشد سنگ او هفتاد چشمه

سبو و کوزه و ساغر بگیریم

کمینه چشمه‌اش چشمی است روشن

که ما از نور او صد فر بگیریم

--------------------------------------------------------------------------------------------
شاد باشید با قلبی پر از امید و روشنی
-----------------------------------------------------------------------------------------------

مولانا - دیوان شمشطبقه بندی: عــــــــــاشـــــــقــــــانـــه :، شــــــــــــعــــــــــــــــر :،

تاریخ : دوشنبه 1394/05/5 | 11:01 | نویسنده : مصطفی آخوندی | نظرات
شعری عاشقانه و دوستداشتنی

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Pink Peony

کاش تا دل میگرفت و میشکست

دوست می آمد کنارش می نشست!


کاش میشد روی هر رنگین کمان

می نوشتم "مهربان "با من بمان!!!

 

کاش می شد قلب ها آباد بود

کینه و غم ها به دست باد بود

 

کاش می شد دل فراموشی نداشت

نم نم باران هم آغوشی نداشت

 

کاش می شد کاش های زندگی

تا شود در پشت قاب بندگی

 

کاش میشد کاش ها مهمان شوند

درمیان غصه ها پنهان شوند

 

کاش می شد آسمان غمگین نبود

رد پای کینه ها رنگین نبود

نیما یوشیج

  Pink Peonyطبقه بندی: شــــــــــــعــــــــــــــــر :، عــــــــــاشـــــــقــــــانـــه :،

تاریخ : چهارشنبه 1394/04/10 | 00:04 | نویسنده : مصطفی آخوندی | نظرات
شعر طنزی درباره احسان علیخانی؛ماه عسل ما را / تلخش کن و زهرش کن/ای ساقی ویرانی!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


باز آمده مهمانی / احسان علیخانی
این خوشگل طولانی / احسان علیخانی

از سلسله‌ی محمود / کش آمده اقبالش
تا دولت روحانی / احسان علیخانی

آن شاخ و بر پُررو / آن شوخ کمان‌ابرو
آن شیخک پنهانی / احسان علیخانی

افطار غم و غصه / خون دل این مردم
با روغن حیوانی / احسان علیخانی

"هرقدر تو بدبختی / بدبخت‌ترش هم هست"
این بود مسلمانی / احسان علیخانی

جام می و خون دل / هر یک به کسی دادند
هرچند نمیدانی / احسان علیخانی

در شهر یکی کس را / نرمال نمی بینم
الگوی جوانانی / احسان علیخانی

ماه عسل ما را / تلخش کن و زهرش کن
ای ساقی ویرانی / احسان علیخانیطبقه بندی: شــــــــــــعــــــــــــــــر :، ســـــــرگــــــــرمـــی :،

تاریخ : جمعه 1394/04/5 | 07:25 | نویسنده : مصطفی آخوندی | نظرات
دل من ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


دل بـی تاب من ، با دیدنــت آرام می گیـــــرد ...

اگر دوری ز آغوشـــــم ، نگاهـــم كام می گیـــرد...

مـرا گر مســت میخواهی ، نگاهت را مگیر از من...

كه دل از ســـاقی چشـمان مستت جام می گیرد ...

تو نوشین لب میان جمع خاموشی ولی چشمم...

ز هـــــر مـوج نگاه دلکشـت پیغــام می گیـــرد...طبقه بندی: از خــــــــــــــــــــــــودم :، شــــــــــــعــــــــــــــــر :،

تاریخ : چهارشنبه 1394/03/20 | 16:31 | نویسنده : مصطفی آخوندی | نظرات
رحلت امام خمینی تسلیت

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

به تو دل بستم و غیر تو کسی نیست مرا
جُز تو ای جان جهان، دادرسی نیست مرا

عاشق روی توام، ای گل بی مثل و مثال
به خدا، غیر تو هرگز هوسی نیست مرا

با تو هستم، ز تو هرگز نشدم دور؛ ولی
چه توان کرد که بانگ جرسی نیست مرا

پرده از روی بینداز، به جان تو قسم
غیر دیدار رخت ملتمسی نیست مرا

گر نباشی برم، ای پردگی هرجایی
ارزش قدس چو بال مگسی نیست مرا

مده از جنت و از حور و قصورم خبری
جز رخ دوست نظر سوی کسی نیست مرا

شعراز:امام خمینی (ره)♡❤طبقه بندی: شــــــــــــعــــــــــــــــر :،

تاریخ : پنجشنبه 1394/03/14 | 15:05 | نویسنده : مصطفی آخوندی | نظرات
نیمه شعبان روز عاشقیه

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
امام زمان, مولودی نیمه شعبان

 

الا یا ایها العالم بیارائید محفل‌ها

كه آمد نیمه‌ی شعبان و حل گردید مشكل‌ها

 

هزاران كشتی شادی زده پهلو به ساحل‌ها

ببندد كاروان غم به سوی گور محمل‌ها

 

بیا ساقی لبالب كن زمی پیمانه دل را

كه از گلبانگ جاء الحق فراری گشت باطل‌ها

 

احد با میم پیوند اخوت بست و احمد شد

گل نرجس شكوفا گشت و هم نام محمد شد

 

قلم در دست من امشب نوای دیگری دارد

سخن در طبع من قدر و بهای دیگری دارد

 

لبم بر ذكر حق حمد و ثنای دیگری دارد

دلم شوق لقای دلربای دیگری دارد

 

فضای سامرا حال و هوای دیگری دارد

زمین و آسمان امشب صفای دیگری دارد

 

احد با میم پیوند اُخوت بست و احمد شد

گل نرجس شكوفا گشت و هم نام محمد شد

 

بیا در بزم ما ای دل ببین قدرت نمائی را

زخود بیگانه شو دریاب فیض آشنایی را

 

مهیای گدائی كن تو كشكول گدائی را

زیمن مقدم مهدی ببین لطف خدائی را

 

بگردش آر، ای ساقی تو آن جام طلائی را

كه نوشم باده و گویم حدیث دل ربائی را

طبقه بندی: شــــــــــــعــــــــــــــــر :، مـــــــــذهـــــبــــــی :،

تاریخ : سه شنبه 1394/03/12 | 16:50 | نویسنده : مصطفی آخوندی | نظرات

تعداد کل صفحات : 5 :: 1 2 3 4 5

  • وبلاگ شخصی | بن تن | قالب وبلاگ
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات